Ευρωπαϊκά προγράμματα Εκπαίδευσης Erasmus+

Αξέχαστες εμπειρίες μάθησης και εκπαίδευσης

Βαρκελώνη

"Strengthening Skills of Students through training in Open Source Geographic Information System".

Σεβίλλη

“Advanced programming and networking PLC systems”.

Λισαβόννα

Search Engine Marketing-SEM&SEO - GET MORE TRAFFIC AND DOMINATE THE MARKET”

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, 2023 salbek Ανακοινώσεις No comments
Το 2o ΕΚ Κοζάνης (Πτολεμαΐδα) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. - ΦΕΚ 625/τ.Β ́/27-02-2020, για την πραγματοποίηση μετακίνησης στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, της Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ121) με κωδικό: 2023-1-EL01-KA121-VET-000141030. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της οικονομικά και ποιοτικά καλύτερης προσφοράς ταξιδιωτικο...
Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, 2023 salbek Erasmus+ , Δελτίο Τύπου No comments
 • Η πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
 • Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.

  • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
  • <
  • Τεχνικός Οχημάτων
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
 • Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και τακτικοί. Να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα συντονισμού κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Τεχνικός Αυτοματισμού
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
 • Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου.

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
 • Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο και ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Η διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο και η ανάγκη να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων εκείνων που νοσούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιλέξεις επαγγέλματα Υγείας..

  • Βοηθός Νοσηλευτή
  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
 • Τα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζονται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών, όπως τα γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που αποτελούν μια όλο και περισσότερο εφαρμοζόμενη, από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, τεχνολογία αιχμής με πάρα πολλές εφαρμογές. Χρειάζονται, επίσης, ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες κατασκευής ή επίβλεψης των έργων. Προϋποθέτουν τέλος περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρον για το δομημένο περιβάλλον.

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
 • Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της τουριστικής βιομηχανίας, στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους.

  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
 • .Η ναυτιλία αποτελεί –παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς. Είναι τομέας που απαιτεί υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της αγγλικής, καλή σωματική δύναμη και αντοχή, αγάπη και εξοικείωση με την θάλασσα.

  • Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
  • Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
  Για περισσότερα κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης (Πτολεμαΐδα)

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης (Πτολεμαΐδα) ιδρύθηκε με την απόφαση Γ2/5131/21-12-1988 του υπουργείου Παιδείας, λειτουργεί , συντηρεί και συντονίζει τους εργαστηριακούς χώρους 7 τομέων με 25 εργαστήρια ειδικοτήτων των τριών ΕΠΑΛ και ενός ΔΙΕΚ της πόλης της Πτολεμαΐδας και της ευρύτερης περιοχής σε ανεξάρτητο χώρο (Εργαστηριακό Κέντρο) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τις ιστοσελίδες του
1ο ΕΠΑΛ
2ο ΕΠΑΛ
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο